Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Uusinta uutta

Uusinta uutta 

Kommentteja ja uutisia verkostoitumisen toimeksiannoistamme

SOTE-osuuskunta Suomen www-sivut avattu

Uusi mahdollisuus rahoittaa verkostoitumiseen perustuvaa liikeidean kehittämistä ja toteuttamista 

Pirkanmaalla verkostojen kehittämisen mahdollisuus!

Uusi Tarvitsetko-välilehti VK-sivuillamme

Miten saada henkilöstö mukaan kehittämiseen ja sitä kautta tuottavuudenparantamiseen?

Digitalkkari Verkostokonsulttien konseptiin

Verkoston toimivuuden varmistamisen ja jatkokehittämisen työvälineitä on edelleen hiottu

Verkostoituvayrittäjyys, strategiana kumppanuus

Tuotteistuksen ja verkostoitumisen koulutus Green Care -yrityksille

“Kumppanuussuhteen arviointi ja kehittäminen – SPP Verkostokonsulttien palvelutuote on pilotoitu

Valtion alueverkostojen kehittämisohjelma – Kuntokartoitus työkaluna

Uusi työkalu ja palvelu verkostojen kehittämiseen

SPP Verkostokonsultit jatkaa Verkostokonsultit-pl Oy:n toimintaa

Verkostokonsultit Teknologiateollisuuden kehittämän Verkostoveturi-työkalun valmentajina

TrioNet-asiantuntijaryhmä liiketoimintaverkkojen kehittämiseen

OpinRaitti -hanke Kajaanissa

Kainuun lukioiden verkostoitumishanke

Talentree uudeksi yhteistyökumppaniksi

Polku verkostoyrittäjäksi -ohjelma

Jaana Piippo uudeksi yhteistyökumppaniksi

Verkostovalmennusta Toisen asteen yhteys- hankkeessa Keski-Pohjanmaalla

Uusi yritys palveluverkkojen rakentamiseen

Lakeland-Saimaa charter -esiselvityksen loppuraportti

Yrittäjäverkko kehittämisen kautta kasvu-uralle

Uusi kirja yritysyhteistyön tehostamiseen

Hoitopalvelukeskus Sinfonia on käynnistänyt toimintansa

 

SOTE-osuuskunta Suomi on tullut näkyviin

Julkaistu 07.05.2018

SOTE-osuuskuntamme avasi www-sivunsa www.soteosksuomi.fi ja

FB-sivunsa www.facebook.com/soteosuuskuntasuomi ,joilta melko seikkaperäisesti käy ilmi, miten pienet yhdessä osuuskuntakonseptilla pystyvät toimimaan sote-myllerryksessä isojen yritysten puristuksessa. Kannattaa käydä tutustumassa esimerkkinä, miten verkostoitumista voi soveltaa.

SOTE-osuuskunta Suomi pääsi myös tuoreeltaan Sosiaali- ja kuntatalouslehteen, kts. oheinen linkki: Lue artikkeli (pdf)

Uusi mahdollisuusrahoittaa verkostoitumiseen perustuvaa liikeidean kehittämistä ja toteuttamista

Julkaistu 01.11.2016

SPP Verkostokonsultit on hyväksytty Tekesin innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi. (kts. http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/)

Eli jos yrityksesi ehdot täyttyvät, voit hakea Tekesiltä palvelusetelipäätöksen 5000 € + ALV asti pohtiaksemme yhdessä yrityksesi verkostoitumisstrategiaa osana innovatiivista liiketoiminnan kehittämistä. 

Lue lisää »

Pirkanmaalla verkostojen kehittämisen mahdollisuus!

Julkaistu 09.08.2016

SPP Verkostokonsultit, yhtenä kuudesta verkostoitumisosion kilpailutuksen läpäisseestä palveluntuottajasta, allekirjoitti kesäkuussa runsaat 2 vuotta kestävän puitesopimuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen PIIRU-hankkeeseen. 

Lue lisää »

Uusi Tarvitsetko-välilehti VK-sivuillamme

Julkaistu 23.02.2016

Tarvitsetko-välilehteen olemme tunnistaneet 5 erilaista asiakastarvekokonaisuutta, joihin ratkaisuvaihtoehtomme on ryhmitelty.

Sivu toimii siis eräänlaisena johdantona palvelutuotteisiimme, jotka linkkien päässä edelleen on kuvattu.

Ottamalla meihin yhteyttä, poraudutaan syvemmälle tarpeisiisi ja tarvittaessa räätälöidään Sinulle sopiva kokonaisuus. Lue lisää

Miten saada henkilöstö mukaan kehittämiseen ja sitä kautta tuottavuudenparantamiseen?

Julkaistu 23.02.2016

Kirjoittanut J Moisio, QF/IMS , 02/2016

Paljon puhutun kilpailukyvyn kehittämisen merkittävä edellytys on siinä, kuinka kattavasti koko henkilöstö saadaan mukaan kehittämään niin tuotteita, palveluja kuin toimintatapoja pienissä ja suurissa asioissa. Suomalaisen vertailukohdan antaa Kone Oyj:n toiminnasta muihin mielenkiinnon kohteisiin siirtyneen Matti Alahuhdan viime vuonna ilmestynyt kirja Johtajuus; Kirkas suunta ja ihmisten voima Docendo 2015. Alahuhta nostaa esille omien kokemustensa kautta millaisilla käytännön tason selkeillä ja jopa yksinkertaisilla periaatteilla koko henkilöstö saadaan innostumaan ja kehittämään kukin omalla työpisteellään toimintaa ja omaa osaamistaan.

Lue lisää »

Digitalkkari Verkostokonsulttien konseptiin

Julkaistu 28.09.2015

Teemu Kirjavainen, joka jo pitkään on toiminut SPP Verkostokonsulttien www-sivujen tukihenkilönä ja teknisenä asiantuntijana, on laajentamassa toimintaansa koko konseptin digitalkkariksi. Digitaalisen osaamisen tarve on suuri pienten yrittäjien ja näiden verkostojen kesken. Jokaiseen verkostoon koetetaan löytää tällainen osaaja.

Lue lisää »

Verkoston toimivuuden varmistamisen ja jatkokehittämisen työvälineitä on edelleen hiottu

Julkaistu 07.09.2015

Keväällä 2015 toteutettiin toinen laaja kumppanuuden kehitysarvionti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja tämän merkittävän toimittajan kanssa. 

Lue lisää »

Verkostoituvayrittäjyys, strategiana kumppanuus

Julkaistu 11.08.2015

Vuodenvaihteen molemmin puolin toteutettiin Päijät-Hämeessä Lahden AMK:n hallinnoimana 4-portaiset verkostoitumiskoulutukset alueen pienyrittäjille.

Lue lisää »

Tuotteistuksen ja verkostoitumisen koulutus Green Care -yrityksille

Julkaistu 01.07.2014

Vuosina 2012 – 2014 SPP Verkostokonsulttien kouluttajat Upi Heinonen ja Hilkka Karvonen ohjasivat hoiva- ja matkailualan yrityksiä Mikkelin ammattikorkeakoulun Luontohoiva (Green Care) -hankkeessa kehittämään ja tuotteistamaan Green Care palvelujaan.

Lue lisää »

“Kumppanuussuhteen arviointi ja kehittäminen – SPP Verkostokonsulttien palvelutuote on pilotoitu

Julkaistu 30.06.2014

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on pilotoitu SPP Verkostokonsulttien palvelutuotteella päämiehen ja tärkeän teknologiatoimittajan välisen suhteen arviointi ja kehittäminen . Käytännössä tämä tarkoitti seuraavaa: Päämiehen kanssa valmistelluin arviointikysymyksin haastateltiin kummankin kumppanuusosapuolen johdon, välijohdon ja operatiivisen tason edustajat.

Lue lisää »

Valtion alueverkostojen kehittämisohjelma – Kuntokartoitus työkaluna

Julkaistu 30.06.2014

Valtiokonttorin Valtion henkilöstöpalvelut -yksikkö HR-yhteyspäällikkö Juha-Petri Sieväsen vetämänä arvioi HR-koordinaattoriverkostosta kootun ryhmän kanssa alueellisten HR-koordinaattoriverkostojen nykytilaa. Ryhmä katsoi tarpeelliseksi selvittää verkostojen toiminnan tavoitteita tukevia toimintatapoja sekä jäsenten näkemyksiä laaja-alaisesti, ja toteuttaa toimintaa tukeva alueverkostojen kehittämisohjelma.

Lue lisää »

Uusi työkalu ja palvelu verkostojen kehittämiseen

Julkaistu 04.04.2014

Verkostokonsultit ovat tiivistäneet pitkän kokemuksensa erilaisten verkostojen analysoinnista ja kehittämisestä uuteen työkaluun. Olemme yhdistäneet kilpailukyvyn kohottamisen, verkostoitumisen erityispiirteet sekä organisaatioiden laatuajattelun Verkoston Kuntokartoitus – työkaluun, jonka avulla voidaan nopeasti ja monipuolisesti kartoittaa verkoston tilanne ja kehitystarpeet. 

Lue lisää »

SPP Verkostokonsultit jatkaa Verkostokonsultit-pl Oy:n toimintaa

Julkaistu 26.11.2011

Verkostokonsultit ja sen pääomistajat perustivat v 2008 sisaryrityksen Service Park Provider Oy:n (SPP) ja sen aputoiminimen SPP Palveluverkkojen kehitys. Yritys keskittyy erityisesti Public Private Partnershipin mukaiseen palvelujen verkottamiseen. Erityiskohteeksi valittiin ikäihmisten koteihin suunnattujen palvelujen tuottaminen pienyritysten ja yrittäjien palveluverkoin.

Lue lisää »

TrioNet-asiantuntijaryhmä liiketoimintaverkkojen kehittämiseen

Julkaistu 30.01.2011

Verkostonkutojakonsulteista on syntynyt myös oma toimijaverkosto.

Lue lisää »

Verkostokonsultit Teknologiateollisuuden kehittämän Verkostoveturi-työkalun valmentajina

Julkaistu 30.01.2011

Verkostokonsulttien Matti Hakanen ja Petri Sipilä olivat verkostoitumisen asiantuntijoina ja valmentajina Teknologiateollisuus ry:n järjestämässä, Verkostoveturi-työkalun käyttöönottoon liittyvässä koulutusohjelmassa 2009-2010. Koulutus toteutettiin yhteistyössä asiakasvastuisen Project Business Oy Finlandin kanssa.

Lue lisää »

OpinRaitti -hanke Kajaanissa

Julkaistu 16.12.2010

Verkostokonsultit on vuoden 2010 ajan työstänyt verkostovalmennusosiota OpinRaitti -hankkeessa Kajaanissa. Hankkeen tavoitteena on verkottaa Kainuun alueen aikuiskoulutustoimijat ja samalla luoda ja juurruttaa uusi innovatiivinen toimintamalli toimijoiden kokonaisvaltaiseksi ohjaus- ja neuvontatyöksi.

Lue lisää »

Kainuun lukioiden verkostoitumishanke

Julkaistu 14.12.2010

Kainuun lukioiden pedagoginen yhteistyöhanke (Kivi) on verkostoitumiskoulutuksensa osalta alkanut vuoden 2010 alusta ja päättyy kevään 2011 loppuseminaariin.

Lue lisää »

Talentree uudeksi yhteistyökumppaniksi

Julkaistu 13.12.2010

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää ja täydentää kummankin sopimusosapuolen osaamisalueita, palvelutarjontaa ja asiakaspalvelua. Tavoitteena on myös yhdessä kehittää uusia palvelukonsepteja, joita yhdessä ja erikseen omien palvelukonseptien kanssa tarjotaan asiakkaille.

Lue lisää »

Polku verkostoyrittäjäksi -ohjelma

Julkaistu 06.11.2010

Verkostokonsultit on toteuttanut Haaga-Perhon kanssa ensimmäisen Polku verkostoyrittäjäksi -ohjelman verkostoituville hoivayrittäjille.

Lue lisää »

Jaana Piippo uudeksi yhteistyökumppaniksi

Julkaistu 22.10.2010

Valmentaja ja työnohjaaja Jaana Piippo, Osaamisvalmennus Kasvuun Ky, on liittynyt Verkostokonsulttien yhteistyökumppaniksi 20.10.2010.

Jaana tuo verkostoitumishankkeisiin henkilöstöjohtamiseen, työhyvinvointiin, työnohjaukseen sekä coachingiin liittyvän osaamisensa.

Hänen vahvuusalueita ovat myös osallistavat työmenetelmät.

Verkostovalmennusta Toisen asteen yhteys- hankkeessa Keski-Pohjanmaalla

Julkaistu 22.10.2010

Keski-Pohjanmaan toisen asteen toisen asteen koulutuksen järjestäjät kehittävät yhteistoimintaansa ja ovat rakentamassa verkostomaisen yhteistyön toimintamallia. 

Lue lisää »

Uusi yritys palveluverkkojen rakentamiseen

Julkaistu 28.08.2008

Service Park Provider Oy on aloittanut toimintansa 

Verkostokonsultit-pl Oy on perustanut kumppaniensa kanssa uuden yrityksen, Service Park Provider Oy (SPP).  Yritys keskittyy aluksi vanhusten hoivapalveluyritysten yhteistyöverkkojen rakentamiseen ja kehittämiseen kotimaassa. Myöhemmin toimintaa on tavoitteena laajentaa kansainvälisille markkinoille ja muilla palvelualoille.

Service Park Provider Oy:n kotisivut: www.spp-finland.fi

Lue lisää »

Tutustu kumppaneidemme asiantuntemukseen

 

Petri SipiläPetri Sipilä

Petri Sipilä 
esittäytymiskuvaus (PDF)

http://www.verkostokonsultit.fi/

 

Jussi MoisioJussi Moisio

Jussi Moisio 
esittäytymiskuvaus (PDF)

http://www.qualitas-fennica.fi

 

Upi HeinonenUpi Heinonen

Upi Heinonen 
esittäytymiskuvaus (PDF)

http://www.kkw.fi/heinomark/ 

 

Jaana PiippoJaana Piippo

Jaana Piippo 
esittäytymiskuvaus (PDF)

http://www.kasvuun.fi

  

Teemu KirjavainenTeemu Kirjavainen

Teemu Kirjavainen
esittäytymiskuvaus (PDF)

 

YHTEYDENOTTO

Petri Sipilä

Puhelin  045 6708810

Sähköposti  petri.sipila[at]verkostokonsultit.fi

tai alla olevalla lomakkeella.

JÄTÄ VIESTI

Lomakkeen kentät, joissa on * merkki, ovat pakollisia täyttää.