Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Kainuun lukioiden verkostoitumishanke

Kainuun lukioiden verkostoitumishanke

Julkaistu 14.12.2010

Kainuun lukioiden pedagoginen yhteistyöhanke (Kivi) on verkostoitumiskoulutuksensa osalta alkanut vuoden 2010 alusta ja päättyy kevään 2011 loppuseminaariin.

Hankkeen tavoitteena on muuttaa Kainuun yksittäisten lukioiden toimintatapa paikkakuntalähtöisestä maakuntalähtöiseksi "meidän yhteinen Kainuun lukiokoulutus" -ajatteluksi. Valmennuksessa on painotettu pysyviksi jäävien, maakunnallisten toimintamallien syntymistä. Näitä ovat maakunnallisten aineryhmien ja niihin liittyvän tiedon jakamisen toimintamallin rakentuminen, pedagogisen neuvottelukunnan syntyminen sekä työelämään tutustumiseen että lukioiden yhteisiin teemapäiviin liityvät käytännöt. Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta löytyy Kivi-hankkeen sivuita osoitteessa http://kivi.medialukio.net.


Verkostokonsultit Upi Heinonen, Jaana Piippo ja Petri Sipilä ovat osaltaan olleet toteuttamassa hanketta.