Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Yrittäjäverkko kehittämisen kautta kasvu-uralle

Yrittäjäverkko kehittämisen kautta kasvu-uralle

Julkaistu 17.12.2007

Työministeriö on myöntänyt 28.9.2007 Sinfonialle työelämän kehittämis-ohjelman (TYKES) valtionavustuksen. Verkostokonsultit-pl Oy on vahvasti mukana kehittämisessä.
Avustus on myönnetty "Yrittäjäverkko kehittämisen kautta kasvu-uralle" -nimiselle hankkeelle. Projekti toteutetaan ajanjaksolla 1.6.2007 - 31.12.2008.

Projektissa kehitetään yhdessä tekemisen taitoja, yhteisöllisyyden lujittamista ja toimijoiden roolitusten ja yhteisten pelisääntöjen muokkaamiseen.  Projektiin sisältyy laatukoulutusta, joka tähtää tuottavuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, toimijoiden työssä olon viihtyvyyden kehittämiseen sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Projektin oheistavoitteena on samalla synnyttää monistettava malli vastaavien verkostojen toiminnan tiivistämiseen. Laadun kehityksessä sovelletaan mm. Laadun Portaita sosiaali- ja terveysalalle soveltaen. Toteutusasiantuntijoina toimivat Verkostokonsultit-pl Oy/verkostokonsultti Petri Sipilä, Prover Oy/psykologi Piia Tulisalo, Aher Oy/laatukouluttaja Sirkka Ahvenainen ja kouluttaja Helena Kivimäki. Sinfonia Oy itse hallinnoi hankkeen. 

Verkostokonsulttien kannalta hanke on erittäin mielenkiintoinen verkostomaisen työyhteisön ja sen yhteisöllisyyden kehittämisen näkökulmasta. Onhan tällä suora yhteys verkoston toiminnan tuloksellisuuteen.
 www.sinfoniaoy.fi