Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
VK Blogi

Hukka ja prosessin kehittäminen asiantuntijatyössä – otteita Sari Torkkola

Julkaistu 06.10.2018

Laatu- ja Lean-kulttuurinpiirteitä

Julkaistu 30.08.2018

LEAN-kulttuurin piirteitä ja vaatimuksia johtajuudelle

Julkaistu 09.08.2018

Ohessa Moision Jussin kalvosarja Lean-johtamisesta ja Lean-ajattelun vaateista johtamiselle. Verkostojen johtamisessa korostuu Lean-ajattelu. Puhutaan myös itseorganisoitumisesta ja itseohjaavuudesta, kts. esim. https://filosofianakatemia.fi/blogi . Tehdaspuolella Lean-opit tunnetusti purevat, kun mekaanista työtä tehdään ja organisoidaan. Mutta ajattelumalli on sovellettavissa samoin ihmisiin ja näiden johtamiseen, jopa asiakkaisiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Kts. kuvat linkki

Miten saada henkilöstö mukaan kehittämiseen ja sitä kautta tuottavuudenparantamiseen?

Julkaistu 23.02.2016

Kirjoittanut J Moisio, QF/IMS , 02/2016

Paljon puhutun kilpailukyvyn kehittämisen merkittävä edellytys on siinä, kuinka kattavasti koko henkilöstö saadaan mukaan kehittämään niin tuotteita, palveluja kuin toimintatapoja pienissä ja suurissa asioissa. Suomalaisen vertailukohdan antaa Kone Oyj:n toiminnasta muihin mielenkiinnon kohteisiin siirtyneen Matti Alahuhdan viime vuonna ilmestynyt kirja Johtajuus; Kirkas suunta ja ihmisten voima Docendo 2015. Alahuhta nostaa esille omien kokemustensa kautta millaisilla käytännön tason selkeillä ja jopa yksinkertaisilla periaatteilla koko henkilöstö saadaan innostumaan ja kehittämään kukin omalla työpisteellään toimintaa ja omaa osaamistaan.

Lue lisää »

Miksi pienien sote-palvelutuottajien on verkostoiduttava

Julkaistu 21.01.2016

Kirjoittanut Petri Sipilä

Suomessa ollaan tekemässä julkistalouden tuottavuuden jättiloikkaa: 

A. Sote-uudistuksessa hallintorakenteita kevennetään ja yhdenmukaistetaan, turhaa hallintoa karsitaan ja ennen kaikkea integroituvan sote-kokonaisuuden koko toimintatapaa ja eri toimijoiden välistä työnjakoa uudistetaan. Asiakas asetetaan keskiöön hallintorakenteitten sijaan. Valinnanvapautta lisätään. Siirtyminen maakunnallisiin itsehallintoalueisiin murskaa nykyisen kuntakohtaisen toimintamallin. Paluu vanhaan estyy.

B. Digitalisaatio on toinen tuottavuusloikan päätekijä. Uudet toimintarakenteet ja -tavat mahdollistavat uudet ratkaisut ”tyhjältä pöydältä”. Olisi vaikea kuvitella nykyisessä kuntakentässä päätettävän kunta kunnalta yhteensopivasti kaikista dataan ja tietoliikenteeseen sekä laajemmin palvelujen digitalisaatioon liittyvistä toimenpiteistä ja hankinnoista.

Pienten mikro- ja pk-yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoitten kannalta kehityksen nopeutuminen ja teknistyminen sekä soten järjestämisvastuun siirtyminen yhä suurempiin puitteisiin vaikuttavat pelottavilta, jopa kohtalokkailta. Ellei sitten pientoimijat yhdessä muodosta toimivaa kokonaisuutta, palveluverkkoa, joka ekosysteeminä, so. toimijoiden ja palvelun laadun yhtenäisin kriteerein ja yhtenä sopimuskumppanina, antaa lähipalvelua asiakkailleen.

 

Lue lisää »

Matti Alahuhdan kirjan ”JOHTAJUUS” kokemusten pohjalta laadittuja auditointikysymyksiä

Julkaistu 29.12.2015

Koonnut: J Moisio, QF / IMS, 12/2015

Koneen pääjohtajana toimineen Matti Alahuhdan kirja ”JOHTAJUUS” sisältää Alahuhdan menestyksekkään liiketoimintajohtamisen 30 vuoden aikana kertyneitä kokemuksia Koneessa ja Nokiassa. Hän tiivistää ja pelkistää kirjassaan johtamisen peruselementtejä teorian ja ennen kaikkea erinomaisten käytännön tulosten kautta opastukseksi ja hyödynnettäväksi. Alahuhdan kohdalla teesit eivät jää vain lausutuiksi sanoiksi vaan hän on pystynyt myös toteuttamaan ne arjessa erinomaisin tuloksin. Hyvin vahvana kirjassa henkii ihmisten innostaminen tekemään ja kehittymään työssään unohtamatta asiakkaiden herkkää kuuntelua.

Lue lisää »

Laatukulttuurin edistämisessä ei pelkkä vaatimusten täyttäminen riitä

Julkaistu 29.04.2015

Blogikirjoituksessaan Jussi Moisio ja Petri Sipilä kannustavat verkostoja parempaan palveluun,

ylittämään  asiakasvaatimusten minimirajat ja tuottamaan ilahduttavaa laatua.

Teollisesta ympäristöstä tuttu vaatimusten täyttäminen standardien mukaisesti ei enää riitä, on pantava paremmaksi.
Verkostoissa tämä on tärkeää, kun suuruuden ekonomia on voitettava.

Lue lisää »

Yhteistyön johtamisesta

Julkaistu 09.10.2014

Vaikeuskerroin kasvaa johtamistyön ”kohteiden” laajetessa : itsensä johtaminen, oman yksikön/yrityksen johtaminen, useiden yksiköiden/yritysten yhteistyön johtaminen. Viime mainitun onnistunut hoitaminen edellyttää, että nuo kaksi muuta työsarkaa ovat kunnossa. Onhan se niin, että jos oma ajankäyttö ja elämänhallinta on hakusessa, on turha kuvitella menestyksekästä laajempaa johtamistoimintaa.

Lue lisää »

Yhteistyö ei synny itsestään - tarvitaan johtamista ja sitouttamista

Julkaistu 03.06.2014

Yhteistyö ja ”ulkopuolisten” ymmärtäminen ja suvaitseminen ei ole meidän  suomalaisten  metsien miesten  ja naisten perushyve. Päinvastoin- tarina kertoo joen alajuoksun talon isännästä, joka lähti kirves kourassa yläjuoksua kohti huomatessaan vieraan lastun uivan joessa.

Tuon kaltainen asenne ei nykyisin vetele. Eristyminen ja yksin puurtaminen vie herkästi mehut ja mahdollisuuksia hukataan. Yhdessä saadaan toisistaan voimaa ja myös opitaan kaverilta. Voi sanoa, että tänä päivänä yhteistyö ja voimien yhdistäminen varsinkin pienten yritysten kohdalla on välttämätöntä. Visio yhteisestä paremmasta tulevaisuudesta ja yhteisestä hyödystä on merkittävin yhteistyöhön johtava voima.

Lue lisää »

Innostusta etsimässä

Julkaistu 03.06.2014

Kasvatusasiantuntija professori Kari Uusikylä puhuu flow-tilasta, jossa ihminen on parhaimmillaan ja luovan innostuksen vallassa. Monesti näin käy esim. mieliharrastuksen parissa tai vaikkapa kulttuurielämyksiä nautittaessa.Ihannetapauksessa myös työ imaisee täysin mukaansa ja tuottaa suurta mielihyvää.

Kokemus on osoittanut, että verkostoissa ja erilaisissa yhteistyökuvioissa ei ole helppoa pitää yllä innostusta ja sitoutunutta paneutumista yhteisiin asioihin. Kunkin tahon omat agendat pyrkivät ajamaan ohi ja alentamaan verkoston tuloskykyä ja luovaa panosta. Pahimmillaan koetaan verkostotoiminta ”pakkopullana”. Ei siis ole yhdentekevää, miten koetetaan intoa ja sitoutumista ylläpitää. Selvää on, että ”innostusnappulaa” ei ole olemassa eikä intoa voida käskemällä synnyttää.

Lue lisää »

Verkosto voi olla hyvä oppimisympäristö

Julkaistu 03.06.2014

Kolmivuotinen EK:n vetämä v. 2008 käynnistynyt OIVALLUS- ennakointihanke tarkastelee oppivien verkostojen osaamistarpeita. Ennakoinnin kohteena on verkostomainen liiketoiminta ja sen heijastuminen oppimisen ja koulutuksen tulevaisuuteen. Toinen väliraportti on juuri ilmestynyt ja loppuraporttia valmistellaan. Ovat tutustumisen arvoisia dokumentteja. Hankkeen kotisivulla todetaan ” Verkostot ovat tiedon kanavia, joiden kautta yritys tai organisaatio pääsee käsiksi sen omaa osaamista täydentävään tietoon.

Lue lisää »

Varo ajan ja energian ryöstäjiä verkostossasi

Julkaistu 03.06.2014

Ovatko tämän päivän verkostot rikastuttavia ja voimia kasvattavia vai jääkö se pelkäksi haaveeksi? Muodostuuko arki sittenkin päinvastaiseksi - voimia kuluu ja ympäristö imee energiaa eikä anna mitään? Yksi tyypillisimmistä ajanryöstäjistä on kuukkeli eli henkilö, joka tuppautuu työtovereidensa pariin usein ilman varsinaista asiaa ja ennalta ilmoittamatta. Näin hän pomminvarmasti sotkee toisten agendan ja vie heidän ajatuksensa ja huomionsa epäoleelliseen. Kuukkeli haluaa vain rupatella ja kenties kysellä itsestään selvyyksiä. Näin saadaan aika kulumaan rattoisasti ja kova kiire aikaiseksi töiden hoitamisessa.

Lue lisää »

Hyvästä "alaisuudesta"-verkostossa

Julkaistu 03.06.2014

Yhä enemmän on alettu esimiestaitojen ohella puhua ”alaistaidoista”. Käsite on  sitaateissa siksi, että vierastan tätä armeijamaista ilmaisua. Se luo herkästi mielikuvia nöyristelystä, kurinpidosta ja hierarkiasta. Nämä eivät ole nykyaikaisten työyhteisöjen, ja varsinkaan verkostojen ominaisuuksia – ainakaan eivät saisi olla. Jos joku keksisi paremman ilmaisun, niin johtamisopit olisivat astuneet askeleen eteenpäin.

Hyvän esimiehen toiminta kiteytyy mielestäni kolmeen pääkysymykseen: kerro minulle mitä odotat, anna mahdollisuus onnistua ja palkitse suorituksen mukaan. Kysymykset pätevät myös alaistaitoon. Nyt vain kysyjänä on esimies (verkoston vetäjä) ja alainen (verkoston jäsen) vastaa. Hyvä verkostokumppanuus puolestaan edellyttää, että verkoston  jäsenet kertovat toinen toisilleen odotuksistaan ja antavat kumppanille  mahdollisuuden onnistua – kukin on kuin toisensa asiakas.

Lue lisää »

Varo verkostoähkyä - Verkostoidu harkiten

Julkaistu 03.06.2014

Verkostoitumisesta näyttää tulleen yleisessä keskustelussa pk- yritysten viisastenkivi. Tutkija Mika Mannermaa kuitenkin varoittelee liiasta innosta ja kehottaa hankkiutumaan vain verkostoihin, joista on aidosti hyötyä yritykselle. Myös omat kokemukseni 15 vuoden ajalta eri verkostoista kehottavat tarkkaan harkintaan asiassa. Pahimmillaan verkostot ovat ajanryöstäjiä antamatta mitään vastineeksi. Onnistumisen perusedellytys on, että verkostoon kuuluminen tuottaa kaikille konkreettistahyötyä. Hyödyn tulee jakautua oikeudenmukaisesti - jokaiselle ansionsa mukaan. Yleisimmin tavoitellaan lisää asiakkaita ja myyntiä sekä suurempia kauppoja. Muitayhteistyön tavoitteita voivat olla voimien yhdistäminen markkinoinnissa, kehitystyössä taikoulutuksessa sekä yhteishankinnat.

Lue lisää »

Verkostossa on viestinnän oltava yksiselitteistä

Julkaistu 03.06.2014

Moni on varmaan joutunut sähköpostirumbaan, jossa väärinymmärrykset, monenlaiset tulkinnat ja lumivyörymainen viestien tulva on saanut pään pyörälle ja mahdollisen ”pihvin” hukkumaan matkan varrella niin syvälle, että sitä on mahdoton löytää. Tällainen on vaarallista erityisesti verkostoissa, joissa jatkuva naamatusten näkeminen on mahdotonta ja pitää viestiä ns. etänä. Jokainen tietää, että nokikkain voi väärinymmärrykset korjata helposti, kun ”näkee naamasta, lakkaako saamasta”).

Lue lisää »

Miten jäsenten energia yhteiseksi hyödyksi?

Julkaistu 03.06.2014

Useissa valmennuksissa olen siteerannut parikymmentä vuotta vanhaa tutkimustulosta, joka on  edelleen pätevä: Kansainvälisten yritysten johtajilta kysyttiin ”kuvaa tilaa, kun olet päätöksiä tehdessäsi parhaimmillasi”. Vastaus kuului :”rento tarkkaavaisuus”.Yliyrittäminen ja apinan raivo ei tuo menestystä - ollaan koko ajan kipsissä tai kireinä, jolloin suorituskyky alenee oleellisesti.

Tämä pätee niin urheilussa kuin yritystoiminnassa ja niiden yhteistoiminnassa. Ylikunto ja yliyrittäminen vain haaskaa energiaa ja kuluttaa osaamispääomaa.Tärkeää on, kuinka luodaan edellytyksiä hyvälle suoritukselle.  Onko verkoston johtamistyö sitä vahvistavaa vai jarruttavaa? Onko verkostossa vallalla muskettisoturihenki- kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta? Vai puukotetaanko selkään ja eniten ääntä pitävät alisuorittajat palkitaan? Kukin voi omalta kohdaltaan tehdä arviota.

Lue lisää »

Verkoston voimaannuttajat

Julkaistu 03.06.2014

Verkostoista löytyy onneksi ajan ja energian ryöstäjien (kuukkeli, besserwisser, tykittäjä, norsu lasikaapissa, änkyrä, myöhästelijä/toukokuun 2011 kolumni) vastapainoksi henkilöitä, joita voisi kutsua voimaannuttajiksi. Heistä säteilee energiaa ympäristöön. Pelkällä olemassaolollaan he tuovat verkostoon käsin koskettelematonta myönteisyyttä. Kannustaja on heistä kenties tärkein. Hän ei ole mielistelevä selkään taputtelija, vaan henkilö, joka aidosti huomaa ja huomioi toisten ansiot ja pienetkin saavutukset. Myös vaikeina aikoina ja tappion hetkellä löytyy häneltä näkymä tulevaisuuteen. Jos muut latistavat virheen tekijän ”lyömällä lyötyä”, kannustaja korostaa kaikkien joskus erehtyvän sekä kehottaa oppimaan kokemuksesta. Hän toimii pelinrakentajana innostaen joukkuetovereitaan parempiin suorituksiin.

Lue lisää »

Hitaasti hyvä tulee

Julkaistu 03.06.2014

Viime vuosina on huomattu yhä laajemmissa piireissä kiireen tuhoava voima. On ruvettu puhumaan hidastamisesta, kohtuullistamisesta ja ylipäätään hetkessä elämisen tärkeydestä ja myös vaikeudesta. Elämän ei tarvitse olla kuin nopeutetussa filmissä – vinhaan ohi kiitäviä tuokioita, joihin ei ehdi kunnolla tarttua puhumattakaan nauttimisesta.

Lue lisää »

Back to basics verkostojohtamisessa

Julkaistu 03.06.2014

Uusien johtamisoppien ja julkaisujen tulva on melkoinen. Siihen hukkuu ellei koeta keskittyä oleelliseen. Jalat maassa, pää kylmänä ja sydän lämpimänä perusasiat hyvin tekemällä pärjää pitkälle – verkoston johtaja on työssään onnistunut, kun verkoston jäsen sitoutuu, innostuu, ajattelee, toimii, saa aikaan tuloksia ja kehittyy.

Lue lisää »

Hatunnosto työlle ja tekijöille

Julkaistu 03.06.2014

Joskus kuulee sanottavan, että verkostojen vitsaus on, että siellä kaikki on yleensä ”vaiheessa”. Toisin sanoen asioita käynnistetään ja innostutaan, mutta loppuunsaattaminen unohtuu. Voi käydä niin, että on paljon porua, mutta vähän villoja. Elintärkeää onkin, että verkostoista löytyy todellisia tekijöitä - työn sankareita, jotka päättäväisen toiminnan kautta saavat aikaan pysyviä tuloksia. Teot siis puhuvat ja moni, joka puhuu ei juuri muuta tee. Eräät ovat jopa erikoistuneet toisten tekojen arvosteluun ja jälkiviisauteen – varjelkoon Luoja, ettei heitä sikiä liikaa verkostojen riesaksi.

Lue lisää »

Verkoston elinvoimana kilpailukykyiset yksilöt ja hiljainen tieto

Julkaistu 03.06.2014

Aluekehityksen ja verkostojen eturivin tutkija Markku Sotarauta on monesti korostanut, että alueiden ja verkostojen menestyksen perustana ovat ”kilpailukykyiset yksilöt”. Yrityksissä, julkisella sektorilla, julkisessa sanassa ja tiede- ja opetusmaailmassa avainhenkilöiden tulisi olla sellaisia. Silloin ”otekorkeus” olisi oikea sekä harjoittelu riittävän pitkäjänteistä ja tehokasta. Näin pärjätään ja syntyy hyvää työn jälkeä. Erään kollegan leikillistä lausahdusta siteeratakseni ”hyvää koetetaan tehdä, mutta priimaa pukkaa tulemaan”.

Lue lisää »

Verkoston maineen rakentaminen

Julkaistu 03.06.2014

Sanonta verkko on niin vahva kuin sen heikoin lenkki pitää paikkansa myös maineen rakentamisessa. Kyse ei siten ole lainkaan esimerkiksi pelkästä viestinnästä, vaan maineen rakentaminen lähtee jo rekrytoinnista. Verkkoon tulijoiden tulee olla luotettavia ja laadukkaita sekä tuoda sinne vision ja strategian edellyttämä oma lisäarvo. Laadukas yhteisosaaminen on perusta hyvälle maineelle. Maineenhallinnan asiantuntijat toteavat: ”Kestää lähes 20 vuotta rakentaa hyvämaine, mutta vain 5 minuuttia sen tuhoamisessa”. Maine syntyy Pohjoisranta Oy:n Jouni Heinosen mukaan lähinnä kolmesta tekijästä: hyvästä johtamisesta, asiakas- ja sidosryhmäkohtaamisista sekä viestinnästä.

Lue lisää »

Samurai – opeilla tuloksia

Julkaistu 03.06.2014

Kirjahyllyssäni on Yamato Tsunetomon (1659- 1719) ”Hagakure, Samurain Tie”- teos, josta löytyy myös tähän päivään hyviä johtamisen ja yhteistoiminnan osviittoja. Hieman julmahan tuo teos on, mutta soveltaen käyttökelpoinen.  Kirjan syntyaikoihin Japanissa olivat olot rauhoittuneet 1500- luvun sotaisan ajan jälkeen. Samuraisotureista oli tullut mm. virkamiehiä ja taistelutaidon opit laajentuneet samuraihengen elähdyttämiksi yhteiskuntaelämän malleiksi.

Lue lisää »

7 menestyksen kulmakiveä

Julkaistu 03.06.2014

Kollegani Matti Hakasen juuri ilmestyneessä tietokirjassa ” Onnistumisen taito, 7 väylää parempaan golfiin ja bisnekseen” esitetään vakuuttavasti, että menestys on pääosin kiinni 7:n  teeman/asiakokonaisuuden hallinnasta.

Lue lisää »

Älä häviä roolien taa verkostoissasi

Julkaistu 03.06.2014

Esitämme usein jotain tai olemme tietyssä roolissa. Sosiaaliset tilanteet vaihtuvat ja määräävät, mikä ilmiasu kulloinkin valitaan. Saatamme olla joskus turhankin varuillamme ja pohdimme soveltuvia strategioita eri tilanteisiin ja ihmisten kohtaamisiin. Tällainen roolipeli voi olla rasittavaa ja turhaa energian haaskausta ja sen voisi paremminkin käyttää. Vaarallisella tiellä ollaan, jos pitkään jatkunut näyttely ja roolin ylläpitäminen tekee ihmisestä ”pelimiehen” – kyynisen hyväksikäyttäjän. Toiset nähdään välineinä ja ihmissuhteet muodostuvat bisnessuhteiksi. Silloin verkostokumppani on ystävä vain niin kauan kuin hänestä on hyötyä.

Lue lisää »