Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Miten verkostoa johdetaan menestykseen?

Miten verkostoa johdetaan menestykseen?

Julkaistu 11.08.2015

Varsinkin tasa-arvoisissa, monenkeskisissä verkostoissa johtaminen - itse asiassa johtamisen puute - on yksi keskeisimpiä perusongelmia. Jonkun on otettava johtajuus. Muiden roolina on suostua johdettavaksi.

Verkostoa on johdettava sekä asioiden että ihmisten suhteen. Asioiden johtamisessa korostuvat jatkuva strateginen ajattelu verkoston toiminnan suunnasta, panostuksista ja toimintatavoista. Ihmisten johtamisessa korostuvat verkoston koossapysymisen ja tehokkaan työskentelyilmapiirin aikaansaamisen ongelmatiikka.

Kriisien ja ongelmien käsittely, eritoten ihmissuhteisiin liittyen, on tärkeä tekemisalue. Tiedon ja yhteisen ymmärryksen puute aiheuttavat ongelmia. Tiedonkulkua voidaan edistää teknisiä valmiuksia parantamalla ja systeemejä luomalla, mutta mukaan tarvitaan myös yksilöiden tahtoa ja toimeliaisuutta. Avoimuus ja kommunikointi on verkostoissa korostuneen tärkeää.

Innostuksen aikaansaaminen ja osapuolten saaminen puhaltamaan yhteen hiileen on verkostojen johtamisessa korostuneen tärkeää. Mutta pelkästään johtajan vastuulla ei innostuksen roihun sytyttäminen ole - sitä on löydyttävä jokaisesta mukanaolijasta.