Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Miten me verkostoiduimme!

Miten me verkostoiduimme!

Julkaistu 11.08.2015

Verkostokonsulttien peruskivinä ovat vakaa usko verkostoitumisen kasvavaan merkitykseen yhteiskunnan kilpailutekijänä

sekä partner LAATUVERKOSTO -konseptin luominen 1990-luvun loppupuolella.

Tällöin kaksi konsulttien verkostoa, Consulting Union Ltd Oy Espoosta ja osuuskuntamuotoinen Kuopion Konsulttiverkko yhdistivät osaamistaan ja kokemustaan mallintaen ja ohjeistaen verkostoitumisprosessin askel askeleelta. Yhteistyön lähtökohtina olivat kokemukset niin omissa kuin asiakkaitten verkostoissa. 

Tiedettiin, mikä toimii ja mikä ei. Miksi sitten Verkostokonsultit? Verkostokonsultit synnytettiin valtakunnalliseksi markkinoijaksi ja toimijaksi kesällä 2003. Ytimenä oli alkuperäisten laatuverkostolaisten muodostama osakeyhtiö Verkostokonsultit-pl Oy, joka perusluonteeltaan on markkinointi-, tuotekehitys- ja hallintoyksikkö. Osakeyhtiön ympärille on kumppanuussopimuksin rakennettu laaja verkostokonsulttien monitasoinen verkosto. - Sittemmin Verkostokonsulttien toiminta yhdistettiin SPP Verkostokonsultit -nimen alle (kts. ohessa).

Tasavertaisessa kumppanuudessa verkostokonsultit mahdollistavat osaamisen nopeutetun kehittämisen ja keskinäisen oppimisen, jotka kumpainenkin ovat asiakkaille tärkeitä asioita. Oma yrittäjyys on kunkin konsultin voimavara. – Kumppanuusstrategiaa noudatetaan myös asiakkaisiin. Verkostokonsultteja luotaessa on alusta alkaen tavoiteltu maantieteellistä kattavuutta. Uusia kumppaneita tuli Pirkanmaalta, Karjalasta ja Savosta.

Lisää kumppaneita otetaan pääsääntöisesti yhdessä toteutettavien projektien kautta, jolloin yhteisessä tekemisessä puolin ja toisin opitaan toimintamallit. Omassa verkostoitumisessaan Verkostokonsultit soveltavat 7 askeleen menetelmäänsä. Oman hyödyn ja toimintatavan kautta tutussa porukassa haetaan yhteinen synergia ja kilpailuetu sekä - asiakkaat. Missiot, visiot ja kriittiset menestystekijät on yhdessä työstetty tuloskortin viitekehikkoon. Arvokeskustelut, kehityskeskustelut ja palvelulupaukset kuuluvat yhteisyyden kehittämiseen.

Tietokoti, toistuvat kehityspäivät, avoin ja jatkuva sisäinen tiedon ja osaamisen vaihto sekä tarvittavat pelisäännöt mahdollistavat Verkostokonsulttien tehtävän toteutumisen eli tuoda asiakkaittensa liiketoimintaan kokemukseen perustuvalla verkostoitumisella lisäarvoa ja kilpailuetua.

Olemmeko nyt valmiita? Emme! Paljon on jatkuvasti tehtävä yhteisen osaamisen konkretisoimiseksi erilaiksi menetelmiksi, välineiksi, toimintamalleiksi ja palvelutuotteiksi. Osaamisen ja kokemuksen erilaisuus on voimavara, mutta myös valtaisa haaste yhteisen toimintatavan ja tahdon muodostamisessa sekä henkilösidonnaisuuksien poistamisessa.